Spoločnosť Pozemné staviteľstvo Žilina, a.s.

je privátna stavebná firma založená vo februári v roku 2000. Zakladateľmi a zároveň akcionármi firmy sú manažéri stavebných podnikov so skúsenosťami v riadení pracovných skupín a v organizovaní výstavby ucelených stavebných diel. Výkonný manažment spoločnosti je tvorený skúsenými odborníkmi z oblasti pozemných, inžinierskych a dopravných stavieb. Títo technickí pracovníci už vo svojom predchádzajúcom pôsobisku spoločne pracovali v stavebnej výrobe obdobného zamerania.

V rámci svojho podnikateľského oprávnenia a profesnej štruktúry je spoločnosť zameraná na riadenie prípravy projektov a realizáciu výstavby objektov pozemných stavieb, dopravných stavieb a inžinierskych stavieb.

Od svojho vzniku spoločnosť pripravila a zrealizovala široké spektrum stavieb z oblasti bytovej výstavby, školstva, výstavby obchodno zábavných centier, hypermarketov, priemyselných areálov, čerpacích staníc pohonnných hmôt a mnohých ďalších stavieb. Medzi najvýznamnejšie stavby z týchto oblastí patria najmä:

- obchodno - zábavné centrá siete EuroMAX Slovakia v Poprade, Nitre, Žiline a v Prešove
- hypermarkety a supermarkety s kompletnou infraštruktúrou pre obchodné reťazce ako sú METRO Cash & Carry, AHOLD Retail Slovakia - Hypernova, TERNO
- čerpacie stanice pohonných látok pre spoločnosti Shell, OMV, Agip, Transpetrol
- budovu školy pre spoločnost CITY UNIVERSITY v Bratislave
- bytové domy v lokalite Dubová v Piešťanoch a bytový dom SANDBERG v Devínskej novej Vsi
- priemyselné areály pre spoločnosti TEAM INDUSTRIES v Turanoch a ASPEL Slovakia v Kežmarku


Na špecializované práce a dodávky materiálov (Vzduchotechnika , trafostanice, elektroinštalácia, EPS, EZS, požiarná ochrana,...) má firma overených dodávateľov, spoluprácou s ktorými je schopná realizovať kvalitné dielo v dohodnutom termíne.

Spoločnosť pracuje v klasickej organizačnej štruktúre - vedenie firmy, výrobný, ekonomický a technický úsek, výrobný úsek riadi výrobné strediská.

Ing. Anton Ignačák, predseda predstavenstva
Bytovy dom Sekcov, Presov
Copyright 2008, Michal Mikula.All rights reserved.